Akcja porodowa

Proces towarzyszący narodzinom dziecka. Podczas akcji porodowej kobieta odczuwa skurcze, a wejście do macicy (szyjka macicy) ulega rozwarciu. Gdy rozwarcie jest wystarczające, dziecko może przyjść na świat.

Labour

Process before delivery. During labour a woman has contractions and the entrance to the uterus (cervix) opens up. When the entrance is large enough, the baby can be born.