Dhimbjet e lindjes

Proces para lindjes. Gjatë dhimbjeve të lindjes gruaja ka kontraktime dhe hyrja e mitrës (qafa e mitrës) hapet. Kur hyrja është hapur sa duhet, mund të lindë foshnja.

Labour

Process before delivery. During labour a woman has contractions and the entrance to the uterus (cervix) opens up. When the entrance is large enough, the baby can be born.