Матка

Орган в корема на жената, в който може да расте плодът.