Когато имате въпрос за вашия сексуален живот или връзка или имате проблем, може да говорите с различни здравни специалисти. Например: лекар, медицинска сестра, гинеколог, акушерка, терапевт, психолог…

Ако е необходимо, здравният специалист може да ви изпрати на друг специалист. Например: психологът/терапевтът може да ви помогне например в случай на депресия, наличие на ХИВ, проблеми с връзката
Жените също могат да отидат направо при гинеколог. Например в случай на бременност, вагинална инфекция

Жена разговаря с лекар

За какво да говорите със здравен специалист

Можете да говорите със здравния специалист по почти всеки интимен въпрос. Например:

Как да говорите със здравен специалист

Ако искате да говорите със здравен специалист, следните съвети могат да ви бъдат от полза:

  • Помислете за проблема или въпроса, който искате да обсъдите;
  • Помислете какво искате от медицинския специалист. Например: съвет, тест за БППП, направление за специалист ...
  • Бъдете ясни, ако въпросът е труден за споделяне от вас;
  • Изложете проблема или въпроса, колкото е възможно по-конкретно. Например: “Не мога да получа ерекция”.
  • Помислете с кои думи искате да си послужите; речникът от този уебсайт може да ви помогне;
  • Може да вземете някой, на когото се доверявате, така че той/тя да ви помогне.

В много случаи е трудно да се говори по интимни въпроси със здравен специалист, но това е част от тяхната работа. Те познават добре тези въпроси.

Мъж разговаря със здравен специалист

Поверителност

Вашата поверителност се зачита, когато говорите със здравен специалист. Професионалистите не могат да разкриват информацията, която им споделяте.

Здравният специалист не може да разкрива информацията, която му/й споделяте
Преведете този текст на
Затвори

Търсите помощ? Намерете здравен работник.

Помощ