Семейно планиране

Контрацепцията не позволява на жената да забременее.

Вие и вашият партньор можете да решите дали, кога и колко деца искате да имате. Това се нарича семейно планиране. Когато искате да имате полово сношение, но не възнамерявате да имате дете (все още), вие можете да предотвратите бременността чрез използване на контрацепция.

Контрацепцията не намалява плодовитостта на жената. Когато жената спре да използва контрацепция, тя може да има деца.

Предпазване от ХИВ и БППП

Презервативът е средство за контрацепция, което също така ви предпазва от ХИВ и намалява риска от заразяване с БППП.

Различни контрацептивни методи

Има различни контрацептивни методи. Вие можете да изберете кой метод е най-добър за вас и вашия партньор.
Методите се различават съществено, например по:

  • тяхната цена;
  • тяхната наличност;
  • начина, по който се използват.

Контрацепцията не е вредна за здравето. Някои контрацептивни методи са по-подходящи за начина на живот, възрастта и физическото състояние на човек, отколкото други.

Контрацепцията действа добре, ако я използвате правилно. Поради тази причина е важно да изберете метод, който е подходящ за вас. Ако даден метод не действа за вас, можете да опитате друг.

Обърнете се към здравен специалист за съвет. Здравният специалист няма право да предоставя никаква информация за вас на друго лице. Той/тя е задължен(а) по закон да уважава вашата поверителност. Вие можете също така да обсъдите контрацепцията с вашия партньор.

Преведете този текст на
Затвори

Търсите помощ? Намерете здравен работник.

Помощ