تنظیم خانواده

جلوگیری از حاملگی مانع حامله شدن زن میشود.

شما و شریک زندگیتان میتوانید با هم در مورد زمان بچه دار شدن و تعداد بچه ها تصمیم بگیرید. این کار تنظیم خانواده نامیده میشود. اگر دلتان میخواهد آمیزش جنسی داشته باشید، اما (هنوز) نمیخواهید بچه دار شوید، میتوانید با جلوگیری از حاملگی، مانع باردارشدن بشوید.

جلوگیری از حاملگی، باروری زن را کم نمیکند. وقتی که دیگر از روشهای جلوگیری از حاملگی استفاده نکند، میتواند بچه دار شود.

محافظت در برابر ابتلا به اچ آی وی (ویروس ایدز) و عفونتها و بیماریهای آمیزشی (STI)

کاندوم یک روش جلوگیری از حاملگی است که  از شما در برابر ابتلا به اچ آی وی (ویروس ایدز) محافظت میکند و خطر ابتلا به عفونتها و بیماریهای آمیزشی را کم میکند (STI).

روشهای مختلف جلوگیری از حاملگی

روشهای جلوگیری از حاملگی مختلف می باشند. میتوانید بهترین روش را برای خود و شریک زندگیتان انتخاب کنید.
تفاوت در روشهای جلوگیری از حاملگی مثلاً در موارد زیر است:

  • هزینه؛
  • در دسترس بودن؛
  • طریقه استفاده.

جلوگیری از حاملگی برای سلامتی ضرر ندارد. بعضی از روشهای جلوگیری در مقایسه با روشهای دیگر،  برای برخی از افراد با توجه به سبک زندگیشان، سن و شرایط جسمانی آنها مناسبتر است.

جلوگیری از حاملگی در صورت استفاده درست از روشهای جلوگیری، مؤثر است. به همین دلیل، باید مناسبترین روش را برای خود انتخاب کنید. اگر روشی برایتان مناسب نبود، میتوانید روش دیگری را امتحان کنید.

با متخصصان سلامتی  مشورت کنید. کارشناس سلامتی اجازه ندارد هیچ کدام از اطلاعات شخصی شما را در اختیار شخص دیگری قرار دهد. او به موجب قانون موظف به رعایت وظیفه رازداری است. میتوانید در باره جلوگیری از حاملگی با شریکتان هم صحبت کنید.

این متن را ترجمه کن به
بستن

کمک میخواهید؟ در اینجا مشاور خواهید یافت.

تماس