روش های راه بندی

سَدّی ازجنس لاتِکس، لاستیک یا زیلیکون مانع می گردد که اسپرماتوزویید / سلول های اسپرم وارد تخمک گردد:

روش های هورمونی

هورمون ها روی دستگاه تناسلی زن اثر می گذارند. هورمون ها دارای سه اثر می باشند: آن ها مانع جهش تخمک شده، از وارد شدن اسپرم به رحم جلوگیری می کنند و باعث می گردند که مخاط دیواره رحم آمادگی حامله شدن نداشته باشند.

ابزاری که پزشک (زن / مرد) در رحم جایگزین می نمایند

پزشک (زن / مرد) این ابزار ضد حاملگی را در رحم زن جایگزین می کند:

روش های طبیعی

روش های مختلفی برای شناختن یا دانستن روز های آماده باردارشدن وجوددارند. اغلب این روش ها زیاد مطمئن نیستند. فقط متدهای سیمپتو تـِرمال (گرما نشانه / درجه حرارت بدن) مطمئن هستند. برای استفاده از این روش باید هرروز صبح قبل ازبیرون آمدن از رختخواب حرارت بدن خود را اندازه بگیرید. شما متوجه که چگونه مخاط واژن تغیر می کند. شما همه چیز را روزانه یادداشت می کنید. از مشاهده تغییرات حرارت بدن و مخاط واژن می توانید روزهای آماده حامله شدن را ملاحظه کنید. برای استفاده ازاین روش لازم است که پزشک شما اطلاعات بیشتری در اختیارتان قرار دهد. کمپیوترها و اَپ های (apps) محاسبه روزهای آمادگی باردارشدن نیز وجوددارند. ولی این ها به تنهایی مطمئن نیستند.

  • کوئیتوس اینترپتوس (نزدیکی/ آمیزش منقطع): مرد آلت تناسلی خود را لحظه کوتاهی قبل از اوج لذّت شهوانی / انزال از واژن بیرون می آورد. ولی: اغلب قبل از انزال از آلت تناسلی مرد ماده آبکی (آب منی) خارج می گردد. این ماده آبگی شامل اسپرم می باشد. لذا این روش مطئن نیست.
  • شیردادن به نوزاد: شما می توانید توسط شیر دادن به بچه تا شش ماه اوّل پس اززایمان از حامله شدن جلوگیری نمایید. شما باید شش بار در 24 ساعت به نوزاد شیر پستان بدهید. بدین منظور باید شما روزانه حد اقل 80 دقیقه شیر بدهید. شما باید به بچه فقط شیر مادر بدهید. شیر دادن فقط تا زمانی که خونریزی ماهانه پس اززایمان نداشته باشید، می تواند از حامله شدن جلوگیری کند.
  • صرفنظر کردن از آمیزش جنسی / همخوابی: ولی امر مسلمی است که انسان می خواهد آمیزش جنسی داشه باشد.

ازروش های طبیعی باید خیلی دقیق استفاده نمود. شما حامله خواهید شد، هرگاه مرتکب کوچکترین اشتباهی گردید. اگر شما فعلاٌ آرزوندارید که بچه دارشوید، بهتر است از روش های دیگر استفاده نمایید. در این مورد با پزشک خود (زن / مرد) مشاورت نمایید.

جلوگیری دائمی: عقیم سازی

پزشک (زن / مرد) می تواند روی مرد یا زن عمل جراحی نماید. با این عمل جراحی لوله اسپرم مرد یا لوله رحم زن را قطع می کنند. در اینصورت مایعی که هنگام آمیزش جنسی از آلت تناسلی مرد خارج می شود، اسپرم نخواهد داشت. تخمک زن نیزبه رحم نخواهد رسید. مرد دراینحالت نمی تواند بچه تولید کند. زن نیز در این حالت نمی تواند بچه تولید نماید. تمایل مرد و زن به سکس به جای خود باقی خواهد ماند.

روش عقیم سازی روشی است خیلی مطمئن و برای همیشه از باردارشدن جلوگیری می کند. لذا باید قبلاٌ خیلی دقیق روی چنین تصمیم فکرکرد. عقیم سازی فقط موقعی صحیح است، اگر (دیگر) بچه نمی خواهیدداشته باشید.

سقط جنین روش جلوگیری از حاملکی نیست.

مسئولیت مشترک

مسئولیت برای جلوگیری از باردارشدن به عهده هر دو طرف (مرد و زن) می باشد. با همسر خود (زن / شوهر) در مورد این که ازچه نوع وسیله جلوگیری از باردارشدن می خواهید استفاده کنید، صحبت کنید؛ هردو طرف باید موافق باشند.

کمک میخواهید؟ در اینجا مشاور خواهید یافت.

تماس