اگر آمیزش جنسی بدون محافظت  داشته باشید، ممکن است علیرغم تمایل خود حامله شوید.

با وجود استفاده از وسایل جلوگیری از حاملگی هم ممکن است حوادثی پیش بیاید. در این صورت با وجود جلوگیری از حاملگی، حامله میشوید. برای مثال ممکن است کاندوم لیز بخورد و بیرون بیاید. امکان دارد قرص ضد حاملگی را فراموش کنید یا قرص ضد حاملگی به دلیل اسهال شدید تأثیر نکند.

چه کار باید کرد؟

اگر میخواهید حامله شوید: هیچ کاری نکنید.

اگر نمیخواهید حامله شوید، دو امکان وجود دارد:

  1. ««قرص بعد از آن (جلوگیری فوری از بارداری)» بخورید.
  2. بگذارید پزشک متخصص زنان آی یو دی مسی در رحم شما قرار دهد.

«قرص بعد از آن (جلوگیری فوری از بارداری)»

 «قرص بعد از آن (جلوگیری فوری از حاملگی)» تخمک گذاری را به تعویق می اندازد  یا مانع آن میشود. باید «قرص بعد از آن (جلوگیری فوری از حاملگی)» را تا آنجا که امکان دارد زود و ترجیحاً در طول 12 ساعت بعد از آمیزش جنسی مصرف کنید. دو نوع داروی مختلف «قرص بعد از آن (جلوگیری فوری از حاملگی)» وجود دارد. یک دارو حداکثر تا 72 ساعت ( سه روز) پس از آمیزش جنسی و داروی دوم حداکثر 120 ساعت (پنج روز) پس از آمیزش جنسی مؤثر است.

«قرص بعد از آن (جلوگیری فوری از حاملگی)» را میتوانید  بدون نسخه از داروخانه بخرید. در داروخانه یا  در مطب پزشک متخصص زنان نیز میتوانید در باره «قرص بعد از آن (جلوگیری فوری از حاملگی)» مشاوره بگیرید.

قرص بعد از آن (جلوگیری فوری از حاملگی)

«قرص بعد از آن (جلوگیری فوری از بارداری)» باعث سقط جنین نمیشود. «قرص بعد از آن (جلوگیری فوری از بارداری)» از حامله شدن جلوگیری میکند.

از  «قرص بعد از آن (جلوگیری فوری از بارداری)» به عنوان وسیله جلوگیری از حاملگی استفاده نکنید. اگر ناچاراً بیش از یک یا دو بار از «قرص بعد از آن (جلوگیری فوری از بارداری)» استفاده کنید، بهتراست تصمیم بگیرید از روش جلوگیری از حاملگی قابل اطمینانی استفاده کنید.

با مراجعه به مرکز مشاوره و یا پزشک میتوانید در باره روشهای مختلف جلوگیری از حاملگی کسب اطلاع کنید.

« آی یو دی مسی بعد از آن (بعد از آمیزش جنسی)»

در پنج روز اول بعد از آمیزش جنسی بدون محافظت، میتوان از حاملگی ناخواسته با استفاده از آی یو دی مسی نیز جلوگیری نمود. میتوانید از دکتر متخصص زنان بخواهید که آی یو دی مسی برایتان بگذارد. آی یو دی مسی مانع از لانه گزینی تخمک بارور در رحم شما میشود.

آی یو دی مسی یکی از روشهای متعارف جلوگیری از حاملگی است که در شرایط اضطراری نیز مؤثر است. شما فوراً در مقابل حاملگی ناخواسته محافظت میشوید. استفاده «آی یو دی مسی بعد از آن» در صورتی توصیه میشود که بخواهید به جلوگیری از حاملگی توسط ای یو دی مسی ادامه دهید. ای یو دی مسی باید پس از سه تا پنج سال تعویض شود.

آی یو دی مسی
این متن را ترجمه کن به
بستن

کمک میخواهید؟ در اینجا مشاور خواهید یافت.

تماس