عادت ماهانه: آغاز سیکل قاعدگی

هر ماه میتوانید در روزهای خاصی ازسیکل قاعدگیتان حامله شوید. سیکل قاعدگی شما از روز اول خونریزی از مهبل (واژن) شروع میشود. به این خونریزی عادت ماهانه گفته میشود.

سیکل قاعدگی شما حدود ۲۸ روز طول می کشد:

  • سیکل قاعدگی برای بعضی از زنان کوتاهتر و برای بعضی دیگر بلندتر است.
  • سیکل قاعدگی بین 25 و 35 روز طول میکشد.
  • بعضی از زنان سیکل قاعدگیشان  نامنظم است. طول سیکل قاعدگیشان در ماههای مختلف، متفاوت است.
  • ممکن است مدت سیکل قاعدگی زن، در طول عمرش تغییر کند. سیکل قاعدگی غالباً در سن بلوغ نامنظم است.

تخمک گذاری

حدود 14 روز قبل از شروع سیکل قاعدگی بعدی، تخمک گذاری انجام میشود: یعنی  تخمک از تخمدان خارج میشود.

تخمک، پس از تخمک گذاری به رحم منتقل میشود. تخمک حدود چهار تا پنج روز بعد از تخمک گذاری، به رحم میرسد. رحم آماده لانه گزینی تخمک میشود.

لقاح تخمک

در صورتی که اسپرم بتواند تخمک را بارور کند، شما حامله میشوید. این امر غالباً از طریق آمیزش جنسی با مرد انجام میشود. با انزال مرد، اسپرمها وارد مهبل (واژن) میشود. شما در صورتی حامله میشوید که:

  • یک اسپرم وارد تخمک شود و تخمک را بارور کند و
  • تخمک بارور شده بتواند درغشای مخاطی رحم با موفقیت لانه گزینی کند. تخمک پس از لانه گزینی در رحم، شروع به رشد میکند.

در دوران حاملگی، عادت ماهانه ندارید. با این وجود، بعضی زنان در اولین ماههای بارداری، کمی خونریزی دارند.

در طول ماه میتوانید حدود شش روز حامله شوید: تخمک یک روز و اسپرم پنج روز زنده میماند. حدود پنج روز قبل از تخمک گذاری و روز بعد از تخمک گذاری، قابلیت بارور ی دارید. در روزهای بعد، تا چند روز قبل از تخمک گذاری بعدی، بارور نخواهید بود.

عادت ماهانه: حامله نبودن

اگر تخمک لقاح نیابد، رحم تخمک و غشای مخاطی را دفع میکند و عادت ماهانه شما با خروج خون از مهبل (واژن) شروع میشود. عادت ماهانه بین سه تا هفت روز طول میکشد. در این زمان، سیکل قاعدگی جدیدی شروع میشود.

جلوگیری از حاملگی

اگر در حال حاضر تمایلی به بچه دار شدن ندارید ،میتوانید از روشهای جلوگیری از حاملگی استفاده کنید.

کمک میخواهید؟ در اینجا مشاور خواهید یافت.

تماس