Okres (miesiączka): rozpoczęcie cyklu miesiączkowego

Możesz zajść w ciążę w określone dni cyklu miesiączkowego każdego miesiąca. Cykl miesiączkowy rozpoczyna się pierwszego dnia wystąpienia krwawienia z pochwy. Zjawisko to nazywa się okresem (miesiączką).

Cykl miesiączkowy trwa około 28 dni:

  • Niektóre kobiety mają krótsze cykle, a inne dłuższe.
  • Cykl miesiączkowy trwa od 25 do 35 dni.
  • U niektórych kobiet cykl występuje nieregularnie. Każdego miesiąca ich cykl miesiączkowy ma inną długość.
  • Długość cyklu miesiączkowego może zmieniać się w różnych okresach życia. W trakcie dojrzewania cykl często jest mniej regularny.
Kobieta w pozycji stojącej. Uwagę skupiono na wewnętrznych narządach płciowych.
Okres (miesiączka): rozpoczęcie cyklu miesiączkowego

Owulacja

Około 14 dni przed rozpoczęciem kolejnego cyklu miesiączkowego następuje owulacja: komórka jajowa opuszcza jajnik.

Po zakończeniu owulacji komórka jajowa jest przenoszona do macicy. Komórka jajowa dociera do macicy po około 4-5 dniach od zakończenia owulacji Macica przygotowuje się do implantacji (zagnieżdżenia) komórki jajowej.

Owulacja: dojrzała komórka jajowa opuszcza jajnik.
Przenoszenie dojrzałej komórki jajowej do macicy

Zapłodnienie komórki jajowej

Możesz zajść w ciążę, jeżeli plemnik zapłodni komórkę jajową. Dzieje się to przede wszystkim podczas stosunku płciowego. Po ejakulacji plemniki przedostają się do pochwy. Zajdziesz w ciążę, jeżeli:

  • Jeden z plemników dostanie się do komórki jajowej i zapłodni ją; oraz
  • Zapłodniona komórka jajowa zostanie pomyślnie zaimplantowana (zagnieżdżona) w błonie śluzowej macicy. Zacznie wówczas rozwijać się.

W trakcie ciąży okres (miesiączka) nie występuje. Pomimo to niektóre kobiety tracą nieznaczną ilość krwi podczas pierwszych miesięcy ciąży.

Możesz zajść w ciążę przez około 6 dni w miesiącu: komórka jajowa jest w stanie przeżyć 1 dzień, a plemnik nawet 5 dni. Pozostajesz płodna przez około 5 dni przed owulacją i jeden dzień po owulacji. W kolejne dni, aż do czasu kolejnej owulacji, nie jesteś płodna.

Mężczyzna podczas ejakulacji do pochwy kobiety. Plemniki płyną w kierunku dojrzałej komórki jajowej.
Zapłodnienie: jeden z plemników dostaje się do komórki jajowej i zapładnia ją.
Implantacja (zagnieżdżenie) zapłodnionej komórki jajowej w błonie śluzowej miednicy

Okres (miesiączka): brak ciąży

Jeżeli komórka jajowa nie zostanie zapłodniona, macica wydali ją wraz z błoną śluzową. Następuje okres (miesiączka): krew opuszcza ciało przez pochwę. Okres (miesiączka) trwa od 3 do 7 dni. Rozpoczyna się cykl miesiączkowy.

Okres (miesiączka): komórka jajowa nie została zapłodniona. Rozpoczyna się nowy cykl miesiączkowy.

Antykoncepcja

Jeśli nie odczuwasz w danej chwili pragnienia posiadania dzieci, zastosuj antykoncepcję.

Tłumaczenie tekstu na
Zamknij

Słownik i tłumaczenia

Szukasz pomocy? Znajdź lekarza.

Pomoc