Cykl miesiączkowy

Liczba dni pomiędzy pierwszym dniem okresu a pierwszym dniem następnego okresu (miesiączki). Cykl miesiączkowy trwa zazwyczaj ok. 28 dni, ale może być dłuższy lub krótszy o kilka dni. Do owulacji dochodzi ok. 14 dni przed rozpoczęciem następnego cyklu miesiączkowego.

Cycle

Number of days between the first day of a woman's menstrual period and the first day of the next period. A cycle is about 28 days, but can be a few days longer or shorter. Ovulation takes place about 14 days before the start of the next cycle.