Cikli

Numri i ditëve nga dita e parë e periudhës menstruale së një gruaje deri në ditën e parë të periudhës së ardhshme. Një cikël është rreth 28 ditë, por mund të jetë disa ditë më i gjatë ose më i shkurtër. Ovulacioni ndodh rreth 14 ditë para se të fillojë cikli tjetër.

Cycle

Number of days between the first day of a woman's menstrual period and the first day of the next period. A cycle is about 28 days, but can be a few days longer or shorter. Ovulation takes place about 14 days before the start of the next cycle.