Adet döngüsü

Bir kadının adet döneminin ilk günü ile bir sonraki dönemin ilk günü arasındaki günlerin sayısı. Bir adet döngüsü 28 gün civarındadır, fakat birkaç gün daha uzun veya kısa sürebilir. Yumurtlama bir sonraki adet döngüsü başlamadan yaklaşık 14 gün önce gerçekleşir.

Cycle

Number of days between the first day of a woman's menstrual period and the first day of the next period. A cycle is about 28 days, but can be a few days longer or shorter. Ovulation takes place about 14 days before the start of the next cycle.