Komórka jajowa

Żeńska komórka rozrodcza. Kobieta już przy narodzinach posiada wiele komórek jajowych, które znajdują się w jajnikach. Począwszy od dojrzewania, każdego miesiąca z jajnika uwalniana jest jedna komórka jajowa. Po zapłodnieniu komórki jajowej przez plemnik kobieta zachodzi w ciążę. Komórka obumiera, jeśli nie zostanie zapłodniona. U kobiety rozpoczyna się wtedy okres (miesiączka).

Egg cell

Female sex cell. A woman is born with many egg cells in her ovaries. From puberty onwards, one egg cell is released every month. When an egg cell is fertilized by a sperm cell, a woman becomes pregnant. If the egg is not fertilized, it dies and the woman gets her menstrual period.