Eicel

Vrouwelijke geslachtscel. Een vrouw wordt geboren met veel eicellen in haar eierstokken. Vanaf de puberteit komt elke maand een eicel vrij. Als een eicel bevrucht wordt met een zaadcel, wordt een vrouw zwanger. Als de eicel niet bevrucht wordt, sterft deze af en krijgt de vrouw haar menstruatie.

Egg cell

Female sex cell. A woman is born with many egg cells in her ovaries. From puberty onwards, one egg cell is released every month. When an egg cell is fertilized by a sperm cell, a woman becomes pregnant. If the egg is not fertilized, it dies and the woman gets her menstrual period.