فنردرون زهدان محتوای هورمون است ویک وسیله جلوگیری از باردارشدن می باشد. این فنر دارای فرم T (تی زبان لاتین) است و یک لوله پلاستیکی می باشد. این فنرمحتوای هورمون است.

آی یودی

طریق کارفنرهورمونی به طریق زیراست

هورمون مانع تحرک اسپرم ها می گردد. اسپرم وارد رحم نمی گردد و در نتیجه با تخمک آماده باروری تلاقی نمی کند. وجود هورمون مانع می گردد که جنین نتواند در مخاط جداره رحم جایگزین گردد.

  • پزشک (زن یا مرد) فنر را در اوّلین هفته سیکل / دوره قاعدگی در رحم جای می دهد. این عمل می تواند دردآورباشد. دکتر می تواند برای رفع درد به شما داروی ضد درد بدهد.
  • فنرهورمونی تا سه سال مؤثر است. فنرهای هورمونی دیگری وجوددارند که تا 5 سال مؤثرند. پس از سه یا پنج سال باید فنر همورمونی را تعویض نمود.
  • پس از آن که فنرهورمونی جایگزین شد، درقسمت بالای واژن دو نخ کوتاهی را لمس خواهید کرد. این نخ ها ازرحم به طرف بیرون آویزانند. یعنی این که در هر زمانی می توانید با یک انگشت آن را لمس کنید که آیا فنر خوب در جای خود قرار دارد

قابلیّت اعتماد

اگرفنر هورمونی خوب جایگذاری شده باشد، در آنصورت بسیار قابل اطمینان است. گاهی ممکن است این فنر در اثر لغزش جا به جا شود. بهتراست که خودتان هر چند وقت یک بار لمس کنید که آیا فنرهنوزدرست سر جای خود قرار دارد.

تاثیر روی سلامتی شما

فنر هورمونی شامل یک هورمون است که همه زن ها آن را تحمل نمی کنند یا نمی پذیرند. بعضی از زن ها دچار جوش صورت (آکنه) گردیده، سینه هایشان حساس می گردد و مبتلا به سردرد می شوند. این اثرات جنبی معمولاٌ خود به خود برطرف می گردند. اگر چنانچه این اثرات طولانی بودند، به پزشک خود مراجعه نمایید.

بعضی مواقع بهتراست از متدهای جلوگیری کننده دیگر استفاده کنید. مثلاٌ اگر امراض رحمی، قلب، سرطان پستان یا انعقادخون (ترومبوز) دارید.

خونریزی ماهانه ضعیف تر خواهد شد و ممکن است حتی دیگر خونریزی ماهانه نداشته باشید.

اگر می خواهید حامله گردید، بگذارید فنر را از رحم شما دور کنند.

حفاظت در مقابل بیماری های آمیزشی و ایدز

فنر هورمونی از بیماری های آمیزشی یا ایدز جلوگیری نمی کند. فقط کاپوت (کاندوم) می تواند از شما در مقابل این بیماری ها حفاظت کند.

فنر مسی

فنر مسی یک نوع وسیله جلوگیری از باردارشدن است. فنر مسی یک لوله پلاستیکی به شکلT  (ت انگلیسی) می باشد. دور این فنرنوار مسی پیچیده است.

فنر مسی

فنر مسی مؤثر است

  • فنر مسی مانع حرکت اسپرم می گردد.
  • فنر مسی مانع می گردد که جنین در مخاط جداره رحم جایگزین گردد.

پزشک (زن / مرد) فنر را در اوّلین هفته سیکل قاعدگی در رحم جای می دهد. این عمل می تواند دردآورباشد. دکتر می تواند برای رفع درد به شما داروی ضد درد بدهد.

فنر مسی حداقل 3 تا 5 سال مؤثر است. پس از 3 یا 5 سال باید تعویض گردد.

پس از آن که فنرجایگزین شد، درقسمت بالای واژن دو نخ کوتاهی را لمس خواهید کرد. این نخ ها ازرحم به طرف بیرون آویزانند. یعنی این که در هر زمانی می توانید با یک انگشت آن را لمس کنید که آیا فنر خوب در جای خود قرار دارد.

قابلیّت اعتماد

اگرفنر مسی خوب جایگذاری شده باشد، در آنصورت بسیار قابل اطمینان است. گاهی ممکن است این فنر در اثر لغزش جا بجا شود. بهتراست که خودتان هر چند زمانی لمس کنید که آیا فنرهنوزدرست سر جای خود قرار دارد.

تأثیر بر سلامت شما

فنر مسی دارای هورمون نمی باشد. فنر مسی باعث کم زایی شما نمی گردد. اگر می خواهید حامله گردید، بگذارید فنر را از بدن شما دور کنند.

خونریزی ماهانه شما ممکن است کمی بیشتر دردآور باشد. در ابتدا می توانید در بین دو قاعدگی نیز خونریزی داشته باشید. یعنی شما می توانید زودتر از هر چهار هفته یک بار خونریزی داشته باشید. گاهی نیز ممکن است شما در زمانی که خونریزی ماهانه ندارید دچار درد در قسمت پایینی شکم گردید.

حفاظت در مقابل بیماری های آمیزشی و ایدز

فنر هورمونی از بیماری های آمیزشی یا ایدز جلوگیری نمی کند. فقط کاپوت (کاندوم) می تواند از شما در مقابل این بیماری ها حفاظت کند.

این متن را ترجمه کن به
بستن

کمک میخواهید؟ در اینجا مشاور خواهید یافت.

تماس