تخمکِ زن در تخمدان قراردارد. هر ماه یک تخمک تخمدان را ترک می کند. این را جهش تخمک یا تخمک گذاری می نامند.

یکی از لوله های تخمدان تخمک را به رحم هدایت می کند. رحم زن هر ماه خود را آماده حامله شدن می نماید: مخاط رحم ورم می کند. مخاط به عنوان لانه ای برای تخمک می باشد(لانه کردن).

اگر تخمک تلقیح نگردد، زن حامله نخواهد شد. مخاط و خون از رحم خارج و از طریق دهانه رحم بیرون می رود. این را خونریزی ماهانه (قاعدگی) می نامند.

خونریزی ماهانه تقریباً سه تا هفت روز طول می کشد. این مدت برای هر زن متفاوت است. مخاط جدید دوباره رشد کرده و یک دوره (سیکل) جدید شروع می گردد.

خون دوره قاعدگی را به طرق مختلف می توان جذب نمود.  این راه ها عبارتند از:  پـِد / نوارقاعدگی، تامپون، اسفنج قاعدگی یا فنجان قاعدگی.

زنی ایستاده. تأکید بر اندام هایِ تناسلیِِ داخلی زن است.
1. تخمک های زن در تخمدان های او نگه داری می شوند.
2. تخمک گذاری: یک تخمک بالغ در حال خروج از تخمدان.

اوّلین خونریزی ماهانه

یک دختر در هنگام بلوغ قابلیت تولید تخمک پیدا می کند که این معمولاً درسن 11 تا 15 سالگی است. اگر دختری تخمک تولید نماید، قدرت بچه دار شدن خواهد داشت.  یک دختر با اولّین تخمک گذاری می تواند باردار گردد. قبل از اوّلین قاعدگی می توان حامله شد.  حتی اگر دختربرای اوّلین بار آمیزش جنسی داشته باشد، می تواند حامله گرد .

یائسگی: پایان خونریزی ماهانه

از سن 45 تا 55 به بعد زن دیگر قاعده نخواهد شد. سن دقیق یائسگی برای هرزن متفاوت است. زمان آخرین خونریزی ماهانه را یائسگی ( منو پاوز) می نامند. زن از این تاریخ به بعد دیگر باردار نخواهد شد.

مدتی قبل از زمان یائسگی خونریزی ماهانه به طور نامرتب انجام می گیرد. این زمان را نیز سال های تحوّل قبل از یائسگی می نامند. این زمان می تواند چند ماه تا چند سال طول بکشد. حتی در زمان تحول قبل از یائسگی ممکن است زن حامله گردد، اگرجلوگیری ننماید. در این مورد بهتراست با پزشک زنان خود صحبت کنید.

درایام یائسگی تولید هورمون های زنانه تغییرپیدا می کند. در بعضی از زن ها درایام بائسگی ناراحتی هایی پیش می آید، برای مثال گـُر کرفتن، تغییرات وضع روانی، بی خوابی، مشکلات تمرکز فکری، سردرد و خستگی. مخاط دیواره رحم خشک شده و زود صدمه پذیر می گردد.

روش های جلوگیری

بعضی از روش ها مانع می گردند که دررحم مخاط رشد کند یا این که آماده پذیرش تخمک (جهش تخم) گردند. قرص ضد حاملگی و فنرهای هورمونی جزء این روش ها می باشند. در چنین وضعی زن خونریزی نخواهد داشت یا این که خونریزیش بسیار کم است.

آمیزش جنسی (همخوابی)

بعضی از زن ها می خواهند حتی درزمان خونریزی ماهانه آمیزش جنسی داشته باشند، ولی بعضی ها این تمایل را ندارند. اگر شما می خواهید درزمان خونریزی ماهانه آمیزش جنسی داشته باشید، می توانید این کار را در این زمان انجام دهید. این کارخطری برای سلامتی شما نخواهدداشت.

شما می توانید حتی هنگام قاعدگی حامله گردید. اگر که نمی خواهید حامله شوید، باید از امکانات جلوگیری کننده  باردار شدن استفاده کنید.

اگر در زمان قاعدگی بدون محافظت آمیزیش جنسی داشته باشید، بیشتر با خطر مبتلا شدن به ایدز مواجه خواهید شد.

کمک میخواهید؟ در اینجا مشاور خواهید یافت.

تماس