عفونت مهبلی (واژنی) عبارت است از عفونت  مهبل (واژن) و علائم آن مشابه است با عفونتها و بیماریهای آمیزشی (اس تی آی) در حالی که عفونت مهبلی بیماری آمیزشی نیست و معمولاً از راه سکس منتقل نمیشود.

این عفونت توسط یک قارچ (کاندیدا) یا با باکتری (عفونت باکتریایی مهبل) ایجاد میشود.

با مراقبت مناسب از مهبل (واژن) خود میتوانید از اکثر عفونتهای مهبلی جلوگیری کنید.
مصرف آنتی بیوتیک و استرس نیز ممکن است باعث عفونت مهبلی شود. فقط در مواقع ضروری از آنتی بیوتیک استفاده کنید.

اگر یکی یا چندین علائم زیر را داشتید، ممکن است به عفونت مهبلی مبتلا باشید:

اگر فکر میکنید که ممکن است به عفونت مهبلی (واژنی) مبتلا باشید، با دکتر صحبت کنید. معالجه  عفونت مهبلی (واژنی) آسان است. دکتر به شما نسخه ای برای تهیه دارو یا پماد  میدهد.

از دکتر بپرسید که آیا لازم است که  شریک شما نیز مورد آزمایش و معالجه قرار بگیرد.

زنی در حال صحبت با دکتر

کمک میخواهید؟ در اینجا مشاور خواهید یافت.

تماس