اچ آی وی (ویروس ایدز)   عفونتی است که از طریق آمیزش جنسی انتقال مییابد (عفونت و بیماری آمیزشی (اس تی آی)).

اچ آی وی مخفف ویروس نقص سیستم ایمنی انسان است. این ویروس به سیستم ایمنی بدن حمله میکند.

اگر اچ آی وی مثبت باشید و دارو مصرف نکنید، سیستم ایمنی شما ضعیفتر میشود. پس از گذشت دوره طولانی بدون مصرف دارو، بدن شما دیگر نخواهد توانست در مقابل عفونت از خود دفاع کند. در این شرایط به ایدز مبتلا خواهید شد. فرد مبتلا به ایدز، احتمالاً در مقایسه با کسانی که مبتلا به ایدز نیستند، عمر کوتاهتری خواهد داشت.

دارو میتواند به کنترل اچ آی وی کمک کند اما اچ آی وی قابل درمان نیست. فرد مبتلا به اچ آی وی میتواند با استفاده از داروهای اچ آی وی، به زندگی عادی خود ادامه دهد.

در صورتیکه درمان خود را ادامه ندهید و به دقت رعایت نکنید، حتی اگر علائم بیماری هنوز بروز نکرده باشد، احتمال دارد که اچ آی وی را به دیگران منتقل کنید.

کمک میخواهید؟ در اینجا مشاور خواهید یافت.

تماس