آزمایش اچ آی وی (ویروس ایدز)

اچ آی وی (ویروس ایدز) اغلب در ابتدا علائم مشخصی ندارد. اغلب متوجه نمیشوید که اچ آی وی مثبت هستید: آزمایش بدهید. تنها راه مطمئن شدن، همین است.

دکتر در حال گرفتن نمونه خون از یک زن

علائم بیماری

در ابتدا، ممکن است علائمی مشابه با گریپ داشته باشید:

اچ آی وی در مراحل بعدی در صورتیکه دارو مصرف نکنید، سیستم ایمنی بدن شما را ضعیف میکند. طوری که بدن شما دیگر نمیتواند در برابر عفونت مقاومت کند.

با دیدن کسی نمیتوان تشخیص داد که این شخص اچ آی وی مثبت است.

صحبت با کارشناس سلامت

زنی در حال صحبت با پزشک

کمک میخواهید؟ در اینجا مشاور خواهید یافت.

تماس