اگر فکر میکنید ممکن است به یکی از عفونتها و بیماریهای آمیزشی (اس تی آی) مبتلا باشید، میتوانید از دکتر بخواهید از شما آزمایش بگیرد.

میتوانید آزادانه با دکتر صحبت کنید. دکتر برای آنکه بتواند به شما کمک کند، باید حداکثر اطلاعات ممکن را داشته باشد. دکتر حق ندارد هیچ کدام از اطلاعات شخصی شما را در اختیار دیگران قرار دهد. او به موجب قانون، موظف به رعایت وظیفه رازداری است.

آزمایش عفونتها و بیماریهای آمیزشی (STI)

آزمایش به صورت زیر انجام میشود:

  • دکتر درباره نوع سکسی که داشتید با شما صحبت و از شما درباره علائم بیماری سئوال میکند.
  • دکتر اندامهای جنسی خارجی، دهان و مقعد شما را برای بررسی علائم بیماری، معاینه میکند.
  • غالباً دکتر از شما خون یا نمونه ادرار میگیرد. همچنین ممکن است از ناحیه ای که احتمال دارد مبتلا شده باشد، نمونه برداری کند (دهان/ حلق، مقعد، مهبل (واژن)، مجرای ادرار).
  • دکتر نمونه را برای بررسی به آزمایشگاه میفرستد.
  • دکتر نتیجه آزمایش را حدود یک هفته بعد دریافت میکند.
  • دکتر نتیجه آزمایش را به شما توضیح میدهد و درباره اقدامات بعدی با شما صحبت میکند. در صورت لزوم، برای درمان عفونت یا بیماری آمیزشی (STI) دارو تجویز میکند. اکثر عفونتها و بیماریهای آمیزشی قابل معالجه اند یا میتوان علائم بیماری را از بین برد.

کمک میخواهید؟ در اینجا مشاور خواهید یافت.

تماس