Nëse mendoni se ju mund të keni një IST, mund të testoheni nga një mjek.

Ju lirisht mund të flisni me mjekun. Ai/ajo ka nevojë të ketë sa më shumë informacion të jetë e mundur për të qenë në gjendje t’ju ndihmojë ju. Një mjek nuk mund t’i japë ndonjë informacion për ju dikujt tjetër. Ai/ajo është i detyruar me ligjrespektojë privatësinë tuaj.

Testi për IST

Një test kryhet si vijon:

  • Mjeku kontrollon me ju çfarë lloj seksi kryet dhe do ju pyesë rreth ndonjë simptome.
  • Mjeku ekzaminon organet seksuale të dukshme tuajat, gojën dhe anusin për të kontrolluar për simptoma.
  • Mjeku shpesh merr një kampion gjaku ose kërkon për një kampion urine. Ai/ajo gjithashtu mund të marrin një mostër me tampon nga zona që mund të jetë e infektuar (goja/fyti, anusi, vagina, uretra).
  • Mjeku dërgon kampionët në një laborator për ekzaminim.
  • Mjeku merr rezultatin e analizave rreth 1 javë më vonë.
  • Mjeku shpjegon rezultatin dhe flet me ju rreth hapave të ardhshëm. Nëse është e nevojshme, ai/ajo do ju japë ilaçe për të trajtuar IST-në. Shumica e IST-ve mund të kurohen ose simptomat e tyre mund të trajtohen.
Mjeku duke marrë një kampion gjaku
Mjeku duke marrë një mostër me tampon nga goja
Përkthejeni këtë tekst në
Mbyll

Fjalori dhe përkthimet

Keni nevojë për ndihmë? Gjeni një profesionist të shëndetësisë.

Ndihma