Jeżeli podejrzewasz, że możesz być nosicielem infekcji przenoszonej drogą płciową, poddaj się badaniu lekarskiemu.

Możesz swobodnie rozmawiać z lekarzem. Aby mógł Ci pomóc, potrzebuje on jak najwięcej informacji. Lekarz nie może przekazać informacji na Twój temat innej osobie. Jest on zobowiązany przez prawo do poszanowania Twojej prywatności.

Kobieta rozmawiająca z lekarzem.

Badanie na obecność infekcji przenoszonych drogą płciową

Test odbywa się w następujący sposób:

  • Lekarz pyta o rodzaj uprawianego seksu oraz o wszelkie pojawiające się objawy.
  • Później bada widoczne narządy płciowe, jamę ustną i odbyt pod kątem objawów.
  • Lekarz często pobiera próbkę krwi lub prosi o próbkę moczu. Może też pobrać wymaz z okolic, które mogą być zakażone (jama ustna/gardło, odbyt, pochwa, cewka moczowa).
  • Następnie wysyła próbki do laboratorium w celu przeprowadzenia badań.
  • Wyniki otrzymuje się po upływie ok. 1 tygodnia.
  • Następnie lekarz omawia je z Tobą i przedstawia kolejne kroki. W razie potrzeby przepisze Ci leki w celu wyleczenia infekcji przenoszonej drogą płciową. W przypadku większości infekcji przenoszonych drogą płciową możliwe jest całkowite wyleczenie lub usunięcie objawów.
Lekarz pobierający próbkę krwi z ciała
Lekarz pobierający wymaz z ust
Tłumaczenie tekstu na
Zamknij

Słownik i tłumaczenia

Szukasz pomocy? Znajdź lekarza.

Pomoc