Narząd płciowy

Narządy, które są wykorzystywane przede wszystkim w celu spłodzenia dzieci. Narządy płciowe odgrywają także istotną rolę w odczuwaniu przyjemności seksualnej. Zarówno mężczyźni, jak i kobiety posiadają widoczne i niewidoczne (wewnętrzne) narządy płciowe. Widoczne (zewnętrzne) narządy płciowe to np. prącie w przypadku mężczyzn i wargi sromowe w przypadku kobiet, natomiast niewidoczne (wewnętrzne) narządy to prostata w przypadku mężczyzn oraz macica w przypadku kobiet.

Sexual organ

Organs that are primarily used for making babies. Sexual organs are also important in experiencing sexual pleasure. Men and women have visible and invisible (internal) sexual organs. Visible (external) sexual organs are for example a man's penis and a woman's labia, and invisible (internal) sexual organs are for example a man's prostate and a woman's uterus.