Lek

Sposób pomagający wyleczyć infekcję lub chorobę. Do leków należą np. antybiotyki.

Medicine

Means of curing an infection or a disease. Antibiotics for example are medicines.