Antybiotyk

Lek stosowany w leczeniu zakażeń bakteryjnych. Antybiotyk może mieć postać tabletki, proszku lub płynu przyjmowanego doustnie lub płynu, który podawany jest dożylnie lub domięśniowo w okolicach ramienia, a także maści stosowanej na skórze.

Antibiotic

Medicine to fight bacteria in the body. An antibiotic may be a pill, powder or liquid which you swallow, or a liquid which is injected into a vein or muscle in your arm, or an ointment which you rub on your skin.