Antibiotiku

Ilaç për të luftuar bakteret në trup. Antibiotiku mund të jetë pilulë, pluhur ose lëng që gëlltitni, ose një lëng i cili injektohet në një venë ose muskul të krahut, ose një pomadë me të cilën lyeni lëkurën tuaj.

Antibiotic

Medicine to fight bacteria in the body. An antibiotic may be a pill, powder or liquid which you swallow, or a liquid which is injected into a vein or muscle in your arm, or an ointment which you rub on your skin.