Përdorimi i prezervativit

Ju mund të zvogëloni rrezikun e shumicës së IST-ve:

Përdorni një prezervativ për të mbrojtur veten tuaj dhe partnerin tuaj nga IST-të dhe HIV. Nëse ju dhe partneri juaj nuk doni të përdorni një prezervativ, flisni me një profesionalist shëndeti rreth të testuarit për IST ose HIV.

Mënyra të tjera mbrojtje

Vaksinohuni kundër hepatitit B dhe HPV.
Përdorni vetëm materialin tuaj të injeksionit ose material të ri.
Nëse jeni shtatzënë dhe keni një IST, pyesni një mjek për këshillë.

Të flasësh me partnerin tuaj dhe një profesionist shëndeti

Nëse ju keni një IST ju mund të infektoni dikë tjetër. Përpiquni të flisni me partnerin tuaj rreth saj dhe inkurajoni atë/atë të shkojë te një mjek.

Flisni me një profesionist shëndeti për këshilla.

Fjalori dhe përkthimet

Keni nevojë për ndihmë? Gjeni një profesionist të shëndetësisë.

Ndihma