Injeksioni

Kur ju bëjnë një injeksion, lëngu (për shembull ilaçi ose një bar i lëngshëm) futet në trupin tuaj me anë të një gjilpëre nënlëkurore. Injeksionin mund t’jua bëjnë në një venë ose në muskulin e krahut, ose në muskulin e kofshës ose të vithes.

Injection

When you have an injection, fluid (for example medicine or a liquid drug) is put into your body using a hypodermic needle. You may have an injection into a vein or into the muscle in your arm, or into the muscle of your thigh or buttock.