Инжекция

При поставяне на инжекция някакъв вид течност (например медикамент или течно лекарство) се вкарва в тялото ви с помощта на игла за подкожна инжекция. Инжекцията може да бъде поставена във вена или в мускул на ръката или в мускул на бедрото или хълбока.

Injection

When you have an injection, fluid (for example medicine or a liquid drug) is put into your body using a hypodermic needle. You may have an injection into a vein or into the muscle in your arm, or into the muscle of your thigh or buttock.