Инжекция

При поставяне на инжекция някакъв вид течност (например медикамент или течно лекарство) се вкарва в тялото ви с помощта на игла за подкожна инжекция. Инжекцията може да бъде поставена във вена или в мускул на ръката или в мускул на бедрото или хълбока.