Shëndeti

Kur ndjeheni mirë nga ana fizike, mendore dhe sociale në mjedisin tuaj. Shëndeti nuk është vetëm mospasja e sëmundjeve.

Health

Feeling physically, mentally and socially well in your environment. Health is more than just not being ill.