Prezervativi

Mbulesë prej gome të hollë, të cilën burri e vesh mbi penisin e tij të erektuar. Prezervativi kap spermën kur burri ejakulon. Prezervativi ju mbron nga virusi HIV dhe nga shumica e IST-ve, dhe parandalon shtatzëninë e padëshiruar (është një metodë kontracepsioni). Çdo prezervativ duhet ta përdorni vetëm një herë.

Condom

Covering of thin rubber that a man wears over his erect penis. A condom catches the semen when the man ejaculates. A condom protects against HIV and most STIs, and prevents unwanted pregnancy (it is a method of contraception). You should use a condom only once.