Hepatiti B

Infeksion i mëlçisë i shkaktuar nga një virus. Një nga simptomat është lëkura e verdhë. Vaksinimi mund të parandalojë hepatitin B. Ai është infeksion seksualisht i transmetueshëm (IST). Shumica e njerëzve kurohen pa ilaçe.

Hepatitis B

Infection of the liver caused by a virus. One of the symptoms is yellow skin. A vaccination can prevent hepatitis B. It is a sexually transmitted infection (STI). Most people are cured without medicines.