Żółtaczka typu B

Zakażenie wątroby spowodowane działaniem wirusów. Jednym z objawów jest pojawienie się żółtego koloru skóry. Odpowiednie szczepienie może zapobiec żółtaczce typu B. Jest to infekcja przenoszona drogą płciową. Większość osób udaje się wyleczyć bez potrzeby stosowania leków.

Hepatitis B

Infection of the liver caused by a virus. One of the symptoms is yellow skin. A vaccination can prevent hepatitis B. It is a sexually transmitted infection (STI). Most people are cured without medicines.