Infekcja przenoszona drogą płciową

Infekcje, które przenoszone są wyłącznie poprzez kontakt seksualny.

STI

STI steht für Sexually Transmitted Infection (sexuell übertragbare Infektion): eine Infektion, die nur über Sexualkontakt übertragen wird.