Хепатит В

Инфекция на черния дроб, причинена от вирус. Един от симптомите е пожълтяване на кожата. Поставянето на ваксина може да предотврати заразяване с хепатит В. Това е болест, предавана по полов път (БППП). Повечето хора се лекуват без медикаменти.

Hepatitis B

Infection of the liver caused by a virus. One of the symptoms is yellow skin. A vaccination can prevent hepatitis B. It is a sexually transmitted infection (STI). Most people are cured without medicines.