Хепатит В

Инфекция на черния дроб, причинена от вирус. Един от симптомите е пожълтяване на кожата. Поставянето на ваксина може да предотврати заразяване с хепатит В. Това е болест, предавана по полов път (БППП). Повечето хора се лекуват без медикаменти.

Hepatitis B

Infektion der Leber durch ein Virus. Eines der Symptome ist eine gelbliche Haut. Eine Impfung kann Hepatitis B verhindern. Es ist eine sexuell übertragbare Infektion (STI). Die meisten Menschen werden ohne Medikamente geheilt.