عفونتها و بیماریهای آمیزشی (اس تی آی) بسیاری از اوقات علائم مشخصی ندارد. نمیتوانید همیشه تشخیص دهید که به یک عفونت یا بیماری آمیزشی مبتلا هستید. اگر فکر میکنید که شاید به یکی از عفونتها و بیماریهای آمیزشی مبتلا باشید ، به دکتر مراجعه کنید. دکتر میتواند از شما آزمایش بگیرد.

مردی در حال صحبت با یک کارشناس سلامت

علائم

اگر یکی از علائم زیر را مشاهده کردید، ممکن است به یکی از عفونتها و بیماریهای آمیزشی (ای تی آی) مبتلا باشید:

عفونتهای مهبل (واژن)

بروز این علائم ( ترشح، خارش مهبل (واژن)، احساس سوزش هنگام ادرار) در زنان میتواند به دلیل دو نوع عفونت قارچی به نامهای: کاندیدا یا عفونت باکتریایی مهبل (واژن) نیز باشد.

این دو عفونت از طریق آمیزش جنسی منتقل نمیشود. (عفونت و بیماری آمیزشی (اس تی آی) نیست) و  عفونت مهبلی نامیده میشود.

از یک کارشناس سلامت راهنمایی بخواهید.

معالجه عفونتها و بیماریهای آمیزشی (STI)

علائم عفونتها و بیماریهای آمیزشی (اس تی آی) ممکن است از بین برود ،در حالیکه شما همچنان به عفونت یا بیماری آمیزشی مبتلا هستید. در این صورت نیز باید معالجه شوید. عفونتها و بیماریهای آمیزشی (اس تس آس) معالجه نشده میتواند آسیبهای جدی به سلامت شما وارد کند. اکثر  عفونتها و بیماریهای آمیزشی قابل معالجه اند یا میتوان علائم بیماری را معالجه کرد.

از یک کارشناس سلامت بخواهید، شما را راهنمایی کند.

کمک میخواهید؟ در اینجا مشاور خواهید یافت.

تماس