دستگاه تناسلی زن (درون اعضاء جنسی) عبارتند از:

اندام های جنسی داخلی زن عبارتند از: 1. واژن، 2. گردن رحم، 3. رحم، 4. لوله های رحم، 5. تخمدان ها

واژن (واگینا)

واژن یک حفره ایست که دارای مجرایی به طرف خارج می باشد. این حفره به رحم (گردن رحم) منتهی می گردد. واژن حدود 10 سانتیمترعمق دارد.

دیواره های واژن الاستیکی / قابل گسترش است، که تنگ در کنارهم قراردارد. دیوارها می توانند منقبض (سوراخ تنگ می گردد) و منبسط گردند.

هنگام خونریزی ماهانه خون ازواژن زن خارج می شود.

در دهانه واژن پرده بکارت وجوددارد. این پرده بصورت یک بافت تاج گلی می باشد.

هنگام آمیزش جنسی ذکر داخل واژن می گردد (دخول).

نوزاد هنگام تولد از واژن خارج می گردد.

رحم (اوتِروس)

رحم به شکل یک گلابی است که وارونه قرار گرفته. قسمت باریک آن گردن رحم نام دارد.

رحم در هنگام حاملگی به همراه جنین رشد می کند / بزرگ می شود. رحم پس از زایمان دوباره بتدریج کوچکتر می شود.

گردن رحم ( سـِرویکس)

گردن رحم بخشی باریکی از رحم است وبه انتهای قسمت بالایی واژن متصل می شود.

دهانه رحم در ابتدای گردن رحم قرار دارد ومعمولاٌ مسدود است. دهانه رحم هنگام زایمان باز می گردد، چون سر نوزاد از داخل به گردن رحم فشاروارد می آورد.

لوله حمل تخمک (تیوپ)

زن دارای دو لوله حمل تخمک است که در دوطرف رحم قراردارد طول آنها حدود 10 تا 15 سانتیمتر می باشد.

لوله های تخمک تخم ها را از تخمدان به رحم منتقل می نمایند.

تخمدان ها (اووارین)

تخمک ها در تخمدان زن قراردارند. زن از بدو تولد دارای تمام تخمک های خود می باشد.

تخمدان ها به بزرگی یک توت فرنگی هستند.

تخمدان ها هورمون های جنسی زن را تولید می کنند.

از سن بلوغ به بعد ماهانه یکی ازتخمک های تخمدان زن، به رشد نهایی می رسد. اگر تخمک بارورنگردد، 14 تا 16 روز بعدازآن خونریزی ماهانه شروع می گردد. ولی نیز ممکن است که دریک ماه بیش از یک تخمک به مرحله رشد نهایی برسد.

هورون ها به روی پوست، تراکم استخوان و صدا اثر می گذارند. این تغییرات در حقیقت هشدار می دهند که بدن چگونه باید خود را آماده بارداری نماید.

وقتی زن پیرتر می گردد، تولید هورمون های جنسی او کمترشده (ترشح هورمون جنسی از بین میرود). یعنی زمان یائسگی فرامی رسد. در این وقت اغلب زن ها گهگاهی احساس پژمردگی می کنند و ماه بعد دوباره حالت رضایتبخشی به آن ها دست می دهد (نوسانات وضع روانی). زن ها گاهی هم ناگهان بطورشدیدعرق می کنند (گر گرفتن بدن).

کمک میخواهید؟ در اینجا مشاور خواهید یافت.

تماس