دیافراگم یک روش پیشگیری از بارداری است.

دیافراگم یک پیاله یا سرپوش از ماده زیلیکونی است. دیافرگم روی دهانه رحم جای می گیرد و از ورود اسپرم به تخمک جلوگیری می کند. دیافراگم را به همراه یک مانده لغزنده (ژلاتینی ) بکار می برند. این ماده ژلاتینی می تواند سرعت حرکت اسپرم را کاهش دهد.

دیافراگم به اندازه های متفاوت وجوددارد. پزشک زنان یا کارشناسان ماهر می توانند تعیین کنند که چه اندازه ای برای شما مناسب است.

دیافراگم

شما می توانید به مراکز سلامت زنان، نزد پزشک زنان خود یا نزد مؤسسات طرفدار خانواده مراجعه و تقاضای مشورت نمایید. این مراکز طریقه استفاده از دیافراگم را به شما نشان خواهند داد.

دیافراگم را بدین طرق بکاربرید

قبل از به کاربردن دیافراگم،  باید چند بارتمرین نمایید تا بتوانید آن را به خوبی جایگزین نمایید. جا گرفتن صحیح آن در باره ایمنی بودن جلوگیری از بارداری خیلی مهم است

  • دیافراگم را حداکثر دوساعت قبل ازآمیزش جنسی جایگزین نمایید. البته می توانید آن را  زمان کوتاهی قبل از آمیزش جنسی نیزجایگزین نمایید.
  • قسمت داخلی دیافراگم را با لایه ای ازژل مخصوص بپوشانید.
  • دیافراگم را طوری تا بزنید که قسمت مقعّر/ توخالی آن به طرف بالا به سوی رحم باشد.
  • دیافراگم را عمیق در میان رحم جای دهید تا دهانه ورودی رحم را بپوشاند.
  • امتحان کنید که آیا دیافراگم خوب در جای خود قرار گرفته. دیافراگم باید دهانه رحم را بپوشاند و سفت در جای خود قرارگرفته باشد.
  • دیافراگم را زودتر از شش تا هشت ساعت دور نکنید (بیرون نیاورید) و نباید حداکثر بیش از 24 ساعت بعد از آمیزش جنسی در رحم بماند. هنگام بیرون آوردن آن را به طرف پایین بکشید.

دیافراگم را با آب گرم و صابون خوب بشویید. سپس بگذارید خشک گردد. آن را در جعبه مناسبی نگهداری نمایید.

با کشیدن دیافراگم به طرف پایین و سپس بیرون، آن را از واژن خارج کنید.

قابلیّت اطمینان

دیافراگم مطمئن است، اگر ازآن به روش صحیح استفاده کنید. آن هنگامی خوب و مطمئن خواهد بود، اگراندازه درست آن را بکاربرید. شما باید چگونکی طرز استفاده آن را کاملاٌ بدانید. اگر شما بیش از پنج کیلوگرم چاق و یا لاغر گردید، در آنصورت باید امتحان کنید که آیا احتیاج به دیافراگمی با اندازه دیگر دارید.

پس از تولد یک نوزاد، معمولاٌ دیافراگم بزرگتری احتیاج دارید. بلافاصله پس از زایمان نمی توانید دوباره از دیافراگم استفاده نمایید. در این حالت با مؤسسه مرکز سلامتی، یا پزشک زنان و یا کانون حمایت خانواده مشاورت نمایید.

حفاظت در مقابل بیماری آمیزشی جنسی (اس تی ای) و ایدز

دیافراگم از سرایت بیماری های آمیزشی و ایدزجلوگیری نمی نماید و نمی تواند از شما در مقابل این بیماری ها حفاطت نماید.

کمک میخواهید؟ در اینجا مشاور خواهید یافت.

تماس