Може да изберете контрацептивен метод, който е най-подходящ за вашето състояние и възрастта ви. Методът може да се променя с течение на годините. Добре е да знаете какви контрацептивни методи съществуват и какви въпроси да си задавате, когато избирате даден метод. От вас зависи какъв избор ще направите.

За да изберете най-добрия контрацептивен метод за вас, може да си зададете следните въпроси:

 • На колко години съм?
  ​Младите жени са много плодовити. От значение е да изберете надежден метод.
 • Забравям ли често?
  Работата ми с нередовно работно време ли е?
  Водя ли напрегнат начин на живот?
  Налага се да запомняте по-често, когато използвате определен контрацептивен метод.
 • Сменям ли често партньорите си?
  Рискът от заразяване с БППП е по-голям, ако често сменяте партньорите си. Предпазване от БППП.
 • Имам ли полово сношение само от време на време?
  Вие поставяте презерватив, женски презерватив или диафрагма само когато желаете да имате полово сношение.
 • Пушач ли съм? Имам ли наднормено тегло?
  При някои контрацептивни методи, които съдържат хормони, рисковете за здравето са по-големи, в случай че пушите или имате наднормено тегло.
 • В затруднено финансово положение ли съм?
  Някои контрацептивни методи са по-евтини от другите.
 • Моята религия споделя ли определени схващания за контрацепцията и това важно ли е за мен?
 • Искам ли партньорът или семейството ми да знаят за моя контрацептивен метод?
  Някои контрацептивни методи не се виждат.
 • Искам ли менструацията (кървенето) ми да продължи? Искам ли да имам редовен цикъл?
  Някои контрацептивни методи спомагат цикълът ви да бъде по-редовен. При други контрацептивни методи вашата менструация може да не бъде вече редовна и дори да спре след време.
 • Имам ли нещо против лекарят да инжектира или вкара моя контрацептивен медикамент или средство?
  При някои контрацептивни методи е необходима помощта на лекар, при други - не.

Обърнете се към здравен специалист за съвет. Също така обсъдете контрацепцията с вашия партньор. И двамата партньори са отговорни за контрацепцията. Вие заедно може да се консултирате със здравен специалист.

Ако даден метод не е подходящ за вас, може да го смените с друг. Например: ако не се чувствате физически добре, имате странични ефекти, партньорът ви не го одобрява, твърде скъпо е…

Преведете този текст на
Затвори

Търсите помощ? Намерете здравен работник.

Помощ