Насилие от страна на партньора

Когато човек наранява, унижава или не зачита партньора си или го принуждава насила да прави секс.