Dhuna ndaj partnerit

Për shembull, kur dikush lëndon, përul apo neglizhon partnerin e tij ose të saj, ose e detyron partnerin e tij ose të saj që të bëjë seks.

Partner violence

When, for example, somebody hurts, humiliates or neglects his or her partner or coerces his/her partner into having sex.