Единствено Вие имате право да взимате решения за тялото си и сами да решавате кои физически контакти да позволите и кои не. Това важи също и за допир от членове на семейството или от партньора/ката. Забранено е някой да Ви докосва против волята Ви или да Ви принуждава да извършвате сексуални действия, ако не ги желаете. Подобна принуда законът определя като „сексуално посегателство“. 

Никой няма право да упражнява спрямо партньора/ката си физическо, психическо или сексуално насилие. Това означава, че е забранено да се заплашва, бие или изнасилва партньора/ката. Също така е забранено партньорът/ката да бъде насилствено задържан/а или заключван/а.  

Помощ от полицията и приемните

Лица, които упражняват сексуално насилие подлежат на наказание.   

Ако сте засегнати от насилие в партньорството или в брака си, може да се обърнете към съответната приемна или директно към полицията. 

Може да отидете и в дом–убежище за малтретирани жени. В тези домове се приютяват жени, които са обект на домашно насилие от съпрузите или партньорите си. Там те намират защита и помощ. Ако жената има деца, те се приютяват заедно с нея. Обикновено тези домове се управляват от жени или от група жени. 

На посочения по-долу телефон за помощ може да се свържете с дом за закрила на жени от домашно насилие. 

Телефон за помощ "Насилие срещу жени"

В Германия се предлага специализирана помощ за жени, които за обект на насилие. Безплатният телефон за помощ „Насилие срещу жени“ 08000-116 016 е денонощно достъпен навсякъде в Германия. При обаждането не сте длъжни да посочвате името си. Сътрудничките на телефона за помощ ще Ви посъветват и ще Ви информират за заведения в близост до Вас, които могат да Ви окажат помощ. Телефонът ползва преводач за много езици, така че е възможно разговорът да се води и на различен от немския език.  

Хора с увреден слух могат безплатно да ползват услугите за превод чрез интернет страницата (www.hilfetelefon.de). Тя е достъпна на много езици.  

Насилие в името на честта

Насилие в името на честта означава, че се то се прилага, за да се наложат насилствено собствените представи за чест в името на семейството, религията или традициите. Такъв вид насилие е когато се упражнява например: 

  • физическо насилие (удари, бой)
  • сексуално насилие (нежелан допир, осъществяван от партньора/ката) 
  • психически натиск (заплахи, отправяни от партньора/ката)
  • брак по принуда 
  • убийство в името на честта.

Ако прецените, че сте в опасност, обърнете се към съответната приемна или директно към полицията.   

Преведете този текст на
Затвори

Търсите помощ? Намерете здравен работник.

Помощ