Кой може да сключи брак в Германия?

В Германия всеки има право свободно да избира дали да сключи брак, с кого и кога да го сключи. Това е валидно също за хомосексуални двойки.

Навършилите 18 години могат да сключват брак без съгласието на родителите си.

Мъж и жена се женят в кметството.

Други условия за сключване на брак в Германия

2 мъже сключват брак в кметството.

Бракът задължително се сключва в службата по гражданско състояние. Ако партньорката или партньорът не са от Германия, в службата по гражданско състояние се провежда предварителна безплатна консултация. 

Двойката може да сключи брак също с религиозна церемония, напр. пред свещеник или пред имам. След такава церемония обаче все още не е сключен официален брак в Германия.

Изключения

Брак не може да бъде сключен, ако:

  • Вие или Вашата партньорка/партньор вече сте сключили брак с друго лице. В Германия е допустимо да се сключва брак само с едно лице по едно и също време. 
  • Някой принуждава Вас или Вашата партньорка/партньор да сключите брак.
  • Вие или Вашата партньорка/Вашият партньор искате да сключите брак единствено заради правото на пребиваване в Германия за Вас, Вашата партньорка/Вашият партньор.
  • Вие и Вашата партньорка/партньор сте в тясна роднинска връзка. Брак на лица в тясна роднинска връзка е например брак на брат със сестра, родител с дете, баба или дядо с внук/внучка.

Нови права и задължение

С брака са свързани нови права и задължения и за двамата съпрузи. Например:

  • Партньорите в брака са задължени взаимно да се подкрепят и издържат. 
  • Когато Вашата партньорка/Вашият партньор почине, Вие имате право да получите част от имуществото или парите. Ако Вашият партньор/Вашата партньорка е починал/а и Вие имате въпроси, се обърнете за помощ към консултативен кабинет.     
  • Съпрузите в Германия могат да имат обща здравна застраховка. Това е възможно, когато единият партньор не работи или печели само малко пари. Ако се нуждаете от допълнителна информация, може да се обърнете за съвет към съответния консултативен кабинет
  • Ако Вашата партньорка/партньор живее в чужбина, това лице има право да дойде при Вас в Германия и да живее тук заедно с Вас. Това е възможно само, ако самият/самата Вие имате право постоянно да пребивавате в Германия и ако разполагате с достатъчно пари да издържате Вашата партньорка/Вашия партньор. Партньорът, който идва в Германия трябва да покаже, че говори поне малко немски език. Тогава Вашата партньорка/Вашият партньор ще получи разрешително за пребиваване и ще има право да работи в Германия. Същото важи също за лесбийски или педерастки двойки в рамките на брачно съжителство.

И след брака лекарите нямат право без Ваше съгласие да съобщават на съпругата/съпруга Ви поверителна информация за Вас и Вашето здраве.

Официален брак, който е сключен извън Германия, е валиден също и в Германия.

Само двойката решава

Понякога други лица определят с кого да сключите брак. Това в Германия не е обичайно. Законът обаче не го забранява, ако и двамата партньори са съгласни на този брак.

В Германия е забранен брак, който се сключва против Вашата воля или волята на Вашата партньорка/Вашия партньор. Опитът за принуда към брак също е забранен. Никой няма право също да изведе Вас или Вашата партньорка/Вашия партньор в чужбина и там да принуди Вас, него или нея да сключи брак против волята си. Ако Вас Ви принуждават или са Ви принудили да сключите брак, може да се обърнете към консултативен кабинет.    

Хора, които принуждават други лица да сключат брак, се наказват. Ако Вие вече живеете в такъв брак, Вие, Вашата партньорка/Вашият партньор не се наказвате, и бракът става валиден. Вие, Вашата партньорка/Вашият партньор можете обаче да прекратите този брак. Ако Вие и/или Вашата партньорка/Вашият партньор желаете да прекратите брака, потърсете помощ в някой консултативен кабинет.

Съвместно съжителство без брак

Връзка преди брака или любовни отношения с друга партньорка/друг партньор по време на брака не са забранени в Германия и по закон никой не се наказва за такова поведение.  

Понякога такова поведение не се приема от семейството и някои семейни членове искат да накажат чрез физическо насилие или дори да убият тези жени или мъже. Ако мислите, че се намирате в подобна опасна ситуация, се обърнете се към консултативен кабинет или директно към полицията.

Преведете този текст на
Затвори

Търсите помощ? Намерете здравен работник.

Помощ