Под сексуална ориентация се разбира чувство на сексуално и емоционално влечение към даден пол. То може да бъде към противоположния пол (хетеросексуалност) или към същия пол (хомосексуалност) или към хора и от двата пола (бисексуалност). 

Никой не избира сексуалната си ориентация. Различните хора имат различна сексуална ориентация. Родителите не могат чрез възпитание да повлияят на сексуалната ориентация на детето си нито предварително да знаят дали то ще бъде със хомосексуална, хетеросексуална или бисексуална ориентация.

Ситуация в Германия

Двама мъже в интимна връзка

Всеки може в Германия да обича когото иска в съответствие със своята сексуална ориентация: мъж може да обича жена или мъж и да е техен партньор; жена може да обича мъж или жена и да е тяхна партньорка. Естествено и хора със транссексуална и интерсексуална ориентация могат свободно да избират, дали искат да бъдат с мъж, жена или с човек с интерсексуална ориентация. 

В Германия никой не се преследва или наказва заради неговата сексуална ориентация. Със закон е забранено да се поставят хора в неравнопоставено положение или да се дискриминират заради тяхната сексуална ориентация.  Това означава, че никой не може да бъде ощетен заради неговата хомосексуална, хетеросексуална, бисексуална, интерсексуална или транссексуална ориентация.

Помощ при въпроси

Ако сте ощетен или подложен на дискриминация вследствие на Вашата сексуална ориентация, потърсете съдействие в някоя приемна. Там ще получите помощ при въпроси или страхове, свързани със сексуалната Ви ориентация.

Преведете този текст на
Затвори

Търсите помощ? Намерете здравен работник.

Помощ