Cinsel yönelim ile kast edilen bir kişinin duygusal olarak ve kendi cinselliği açısından hangi cinsiyeti çekici bulduğudur. Kişi karşı cinsiyetten birini (heteroseksüellik), aynı cinsiyetten birini (homoseksüellik) ya da her ikisini birden, yani hem erkek hem de kadınları (biseksüellik) çekici bulabilir.

Hiç kimse cinsel yönelimini kendisi seçemez. Çeşitli insanların farklı cinsel yönelimleri vardır. Anne-babalar çocuklarına verdikleri eğitimle onların homoseksüel, heteroseksüel ya da biseksüel olmalarını etkileyemezler.

Almanya’daki durum

Birbirine yakınlık gösteren 2 erkek

Almanya’da herkes herhangi bir cinsel yönelime sahip olarak istediği kişiyi sevebilir: Erkekler, kadınları ya da erkekleri sevebilir ve onların partneri olabilir; kadınlar, erkekleri ya da kadınları sevebilir ve onların partneri olabilir. Tabii ki transseksüel ve interseksüel kişiler de beraber olmak istedikleri kişinin bir erkek, bir kadın ya da interseksüel bir kişi olmasına özgürce karar verebilirler.

Almanya’da hiç kimse cinsel yöneliminden dolayı kovuşturmaya uğramaz ya da cezalandırılmaz. Kişilerin cinsel yönelimlerinden dolayı mağdur edilmeleri ya da ayrımcılığa uğramaları bir yasayla yasaklanmıştır.  Bu, kişilerin örneğin homoseksüel, heteroseksüel, biseksüel, interseksüel ya da transseksüel olmalarından dolayı haksızlığa uğramamaları gerektiği anlamına gelir.

Sorularınız konusunda yardım

Cinsel yöneliminizden dolayı mağdur ediliyorsanız ya da size ayrımcılık yapılıyorsa veya yapıldıysa bir danışma merkezine başvurun. Danışma merkezinde çalışan danışmanlar, cinsel yöneliminize dair sorularınız ya da korkularınız varsa size yardımcı olurlar.

Bu metni
Kapat

Yardım mı arıyorsunuz? Bir sağlık uzmanı bulun.

Yardım