Orientację seksualną określa się w zależności od tego, do której płci odczuwamy emocjonalny i seksualny pociąg. Można odczuwać pociąg do osoby innej płci (heteroseksualizm), do osoby tej samej płci (homoseksualizm) lub jednocześnie do mężczyzn i kobiet (biseksualizm).

Żaden człowiek nie może sobie wybrać swojej orientacji seksualnej. Różni ludzie mają różne orientacje seksualne. Rodzice nie mogą wpłynąć poprzez wychowanie na to, czy ich dzieci będą homoseksualne, heteroseksualne czy biseksualne.

Sytuacja w Niemczech

2 mężczyzn w sytuacji intymnej

W Niemczech każdy człowiek z jakąkolwiek orientacją seksualną może kochać, kogo chce. Mężczyźni mogą kochać kobiety lub mężczyzn i żyć z nimi w związku; kobiety mogą kochać mężczyzn lub kobiety i żyć z nimi w związku. Oczywiście również osoby transseksualne i interseksualne mogą same wybrać, czy chcą być razem z mężczyzną, z kobietą czy z osobą interseksualną.

W Niemczech nikt nie może być prześladowany ani ukarany za swoją orientację seksualną. Prawo zabrania dyskryminacji innych osób z powodu ich orientacji seksualnej. Oznacza to, że nikt nie może być gorzej traktowany, ponieważ jest osobą homoseksualną, heteroseksualną, biseksualną, interseksualną czy transseksualną.

Pomoc w razie pytań

Jeśli jesteś lub byłeś/byłaś dyskryminowany/a lub gorzej traktowany/a, zwróć się do odpowiedniej poradni. Konsultanci pomogą Ci, jeśli masz pytania lub obawy związane z Twoją orientacją seksualną.

Tłumaczenie tekstu na
Zamknij

Słownik i tłumaczenia

Szukasz pomocy? Znajdź lekarza.

Pomoc