Cinsellik

İnsan olmanın temel yönü. Kendinizi ifade etmenin normal ve pozitif yoludur. Cinsellik yalnızca cinsel ilişkiyi kapsamaz aynı zamanda şu konuları da kapsar:Cinsel memnuniyet ve cinsel yakınlık, anatomi ve çocuk sahibi olma, cinsel eğilime ilişkin tabu ve değerler.

Sexuality

A central aspect of being human. It is a normal and positive way to express yourself. Sexuality involves not only sex but also other matters like for example: sexual pleasure and intimacy, anatomy and having children, taboos and values on sexual orientation.