Sexualitate

Un aspect central al ființei umane. Este o modalitate de expresie normală și pozitivă. Sexualitatea implică nu numai sex, ci și alte aspecte, precum: plăcerea sexuală și intimitatea, anatomia și procrearea, tabuurile și valorile privind orientarea sexuală.

Sexuality

A central aspect of being human. It is a normal and positive way to express yourself. Sexuality involves not only sex but also other matters like for example: sexual pleasure and intimacy, anatomy and having children, taboos and values on sexual orientation.