Право на всеки да взима решения

Жена щастливо прегръща партньора, когото е избрала

В Германия всеки човек има право сам да решава

 •  с кого иска да бъде в интимни отношения,
 •  с кого и колко често да прави сeкс,
 •  дали иска да сключи брак,
 •  с кого иска да сключи брак или
 •  дали иска да живее с партньор без брак.

Никой не може да бъде принуждаван

 •  да има интимни отношения с някого, ако не го желае,
 •  да прави секс с някого, ако другата страна не го желае,
 •  да сключи брак, ако не е съгласен.

Това важи за всички хора в Германия,

 •  независимо от коя страна произхождат,
 •  независимо дали са жени или мъже,
 •  независимо каква религия изповядват,
 •  независимо от цвета на кожата им,
 •  независимо дали жени искат да бъдат с мъже или мъже с жени (хетеросексуалност),
 •  независимо дали жени искат да бъдат с жени или мъже с мъже (хoмосексуалност).

Къде може да получите помощ, ако са нарушени правата Ви?

Ако някой иска против волята Ви

 • да има интимни отношения с Вас,    
 • да сключи брак с Вас,
 • да прави секс с Вас или,
 • ако някой е упражнил над Вас сексуално насилие,

тогава може

 1. да отидете в полицията и да подадете жалба, като
 2. освен това може да отидете в съответната приемна. Тук може да получите помощ, без да се налага да съобщавате името си.

Закрила на децата и младежите

За закрилата на децата и младежите има специални закони.

Преведете този текст на
Затвори

Търсите помощ? Намерете здравен работник.

Помощ